Woningen en appartementen Herwijnen

Project

Realiseren van 30 appartementen en 21 woningen

Locatie

Herwijnen Oost

Omschrijving

Dit project bestaat uit 21 woningen van diverse typen en 2 appartementengebouwen met totaal 30 appartementen. In de appartementengebouwen zijn diverse appartementen gerealiseerd die als ‘aanleunwoning’ voor het naastgelegen bejaardenhuis fungeren. In deze appartementen zijn voorzieningen opgenomen die het verlenen van zorg mogelijk maken zoals toegangcontrole en doormelding. Voor onze opdrachtgever hebben wij op dit project toezicht uitgevoerd.